•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

A-بیماران قلبی که نیاز به پروفیلاکسی اندوکاردیت(آنتی باکتریال) دارند:

  1-دریچه های پروتز

  2-سابقه اندوکاردیت قلبی

  3-بیماریهای اندوکاردیت قلب شامل:

a-بیماریهای سیانوتیک ترمیم نشده ،شنتها ، conduct ها

b-بیماریهای مادرزادی ترمیم شده کامل به وسیله پروتز ،که توسط تداخلات جراحی و یا اینترونشن گذاشته شده اند،در طی 6 ماه اول پروسیجر

c- بیماریهای مادرزادی ترمیم شده با نقایص باقیمانده در محل یا نزدیک به وسیله پروتز یا patch  پروتز

  4-بیماران پیوند قلب که تحت ترمیم دریچه قلب قرار گرفته اند

ادامه مطلب...

بعداز جراحی دهان مراقبت ورعایت نکات زیر و ضروری است

1- اولین مانور استفاده از یک گاز مرطوب است که به طور موثری فشار بر روی محل کشیده شدن دندان وارد کند. گاز خشک باعث تشکیل لخته روی گاز و جابجایی آن هنگام برداشتن گاز و خونریزی مجدد می شود.

2- فشار روی گاز تا حداقل 30 دقیقه، صحبت نکردن 2تا3 ساعت، سیگار نکشیدن تا حداقل 12 ساعت( زیرا سیگار ، تنباکو و نیکوتین ترمیم را به تاخیر می اندازند.)، عدم استفاده از نی به علت ایجاد فشار منفی، تف نکردن در طی 12 ساعت اول بعد از جراحی ( زیرا می تواند باعث کنده شدن لخته شود) و انجام ندادن ورزش ها یا فعالیت های سنگین در 12 تا 24 ساعت اول( زیرا می تواند باعث بالا رفتن فشار خون و خونریزی شود) از مواردی است که بایستی بعد از جراحی دهان رعایت شود.

 

ادامه مطلب...

نکاتی که لازم هست بعد از جراحی لثه رعایت شود:

1 – معمولا درد و ناراحتی پس از جراحی لثه بسیار اندک  بوده وبه ندرت احتیاج به استفاده از قرصهای مسکن پیش می آید با این حال در صورت احساس ناراحتی در 24 ساعت اول می توانید از مسکن های سبک نظیر استامینوفن استفاده کنید ،آسپرین مصرف نکنید چون ممکن است باعث افزایش خونریزی شود.

 

خوردن مسکن بعداز جراحی لثه

 

 

ادامه مطلب...