•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

لثه سالم چه خصوصیاتی دارد؟

لثه سالم دارای قوای محکمی بوده و کاملاً بر روی استخوان چسبیده است. همچنین در محل تماس با دندان کاملاً صاف و دارای لبه تیز می‌باشد. رنگ لثه سالم صورتی است، ‌ولی در برخی افراد که رنگ چهره تیره دارند،‌ روی لثه آنها هم لکه‌های قهوه ای رنگ دیده می‌شود. اگر سایر علایم لثه سالم مشاهده می‌گردد و فقط رنگ آن قهوه‌ای است این لثه هم سالم است.

 

 تثه سالم

 

 

ادامه مطلب...

جراحی پریودنتال:

لثه ها درحالت طبیعی، صاف بالبه های تیز، صورتی رنگ که درصورت عدم رعایت بهداشت دهان ومسواک نزدن تجمع پلاک کروبی وترشح موادسمی باعث التهاب لثه هاوتشکیل جرم شده بنوبه خودعلائمی چون تورم، قرمزی وخونریزی ازلثه ها دیده میشود، به این حالت ژنژویت (gingivitis) گفته می شود که بارعایت بهداشت ( استفاده ازمسواک ودهانشویه ) وانجام جرمگیری برگشت پذیراست.

 التهاب لثه

 

 

ادامه مطلب...