•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg
اگر خیلی وقت است كه لثه های شما دچار بیماری است و درمان های ساده مثل جرم گیری هم تاثیری در بهتر شدن آن نداشته آن وقت ممكن است پای جراحی لثه برای تمیز كردن پاكت های عمیق لثه ای به میان بیاید.