•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

نخ دندان مخصوص ارتودنسی (سوپر فلاس) ، نخ دندان مخصوص زیر بریج های دندانی،فواصل گشادبین دندان و زیرسیم ارتودنسی است که شامل سه قسمت است :یک سر سوزنی چند سانتی متری ، یک بخش اسفنجی شکل و نهایتا خود نخ دندان .برای اطلاعات بیشتر درمورد نحوه استفاده سوپرفلاس به سایت www.minateeth.ir و خریداین محصول می توانیدبه سایت www.minateeth.com مراجعه کنید...