•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg
دستگاههای متحرک ارتودنسی مانند پلاک، نایت گارد و… این مزیت را دارند که قبل از خوردن غذا درآورده شده و پس از مسواک زدن دندان ها دوباره کار گذاشته شوند. تمیز کردن روزانه و مرتب آن دستگاه ها ضروری می باشد. سطح داخلی این پلاک ها باید توسط مسواک نرم و اب ولرم روزی دو بار تمیز شود.برای تهیه وسایل ارتودنسی به سایت www.minateeth.com مراجعه کنید...