•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg
برای داشتن دهان و دندانهای سالم باید تغذیه و بهداشت مناسب را رعایت و هر 6 ماه یکبار برای چک آپ به دندانپزشک مراجعه کرد.مسواک،نخ دندان و دهانشویه مهمترین وسایل بهداشت دهان هستند.رای بررسی ،مقایسه و خرید مسواک مناسب و دیگر محصولات بهداشت دهان می توانید به سایت www.minateeth.com مراجعه نمایید.