•   .jpg
 •  .jpg
 • 1.jpg
 •  1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • dentistslider2.jpg

زمان رویش دندان های شیری و دائم بسیار متغیر است.از 5-4 ماهگی بعد از تولد دندان ها شروع به رویش میکنند و آخرین دندان های شیری حداکثر تا 3 الی 5/3 سالگی در دهان ظاهر میشوند البته این فاصله زمانی 4 ماهگی تا 5/3 سالگی حداقل و حداکثر زمانی رویش دندان ها را نشان میدهد یعنی اکثریت کودکان در بین این محدوده زمانی دارای دندان می شوند و از کودکی به کودک دیگری تغییر میکند بعضی از کودکان در 4 ماهگی اولین دندانشان رویش می یابد و بعضی از آنها در 5 یا 6 ماهگی و حتی 8 ماهگی، به هر حال تا 5/3 سالگی همه دندان های کودک به طور نرمال رویش می یابند اگر کودکی زودتر دندان درآورد زودتر نیز دندان هایشان در دهان کامل میگردد ( زودتر از 5/3 سالگی). اگر کودکی خارج از این محدوده دندان درآورد حتما باید با پزشک یا دندانپزشک مشورت نمائید.

رویش دندان کودکان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید