بیماری های زبان

ژوئن 24, 2018

زبان جغرافیایی

زبان جغرافیایی یا گلوسیت خوش خیم مهاجر یا لکه های سرگردان زبان پرزهای زبان در تمام سطح زبان وجود دارند. هنگامی که تعدادی از پرزهای زبان […]
ژوئن 24, 2018

بیماری زبان شیاردار

زبان شیاردار اختلال تکاملی شایعی است که سطح زبان دارای شیار ها و شکاف های متعدد است.جهت شیار ها بیشتر درجهت طولی قرار دارند ولی در […]
ژوئن 24, 2018

زبان سالم

مشخصات زبان سالم: صورتی رنگ و پوشیده از پرزاست وموجب حرکت غذا به سمت مری میشود جوانه های چشایی بین پرزها موجب حس کردن طعم غذاها […]
ژوئن 24, 2018

بیماری زبان سیاه مودار

بیماری زبان سیاه مودار، یک مشکل موقتی، بی خطر، خوش خیم و بدون درد می باشد و از بیماری های دهان محسوب می شود که سبب […]