بیماری های زبان

زبان سالم

مشخصات زبان سالم:

صورتی رنگ و پوشیده از پرزاست وموجب حرکت غذا به سمت مری میشود جوانه های چشایی بین پرزها موجب حس کردن طعم غذاها
می شود این جوانه ها با اعصاب در ارتباطند.

 

رنگ زبان سالم چگونه است؟

رنگ زبان سالم باید صورتی، با یک پوشش نازک مایل به سفید روی سطح باشد. پاپیلاها در زبان سالم شایع و اینها گره های کوچکی در امتداد سطح هستند که به فرد در خوردن و طعم غذا کمک می کنند.شاید فکر کنید زبانتان فقط رنگ خاصی دارد، در حقیقت  این اندام عضلانی کوچک می‌تواند در طیف وسیعی از رنگ‌ها باشد. زبان ی تواند قرمز، زرد، بنفش یا رنگ دیگری شود و برخی بیماری ها احتمال دارد حتی شکل آن را تعیین کنند. غیرمعمول نیست که زبان رنگ متفاوتی داشته باشد، اما  نشانه سلامت مطلوب نیست. در حالی که زبان هر کسی می تواند کمی متفاوت به نظر برسد، یک زبان “معمولی سالم” ویژگی های مشابهی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.