Uncategorized

سنجش میزان آسیب دیدگی مینای دندان

آیا دندانهای شما در مقابل پوسیدگی محافظت شده اند؟

با انجام آزمون زیر ، آسیب دیدگی مینای دندان خودرا بسنجید:

– تعداد پاسخهای هر ستون را جمع بزنید..سپس تعداد پاسخ های ستون اول را در 1 ، ستون دوم را در 2 و ستون سوم را در 3 ضرب کنید..

نتیجه را در قسمت دیدگاه برای ما اعلام کنید تا میزان آسیب دیدگی مینای دندان شما و راهکار آن را به شما بگوییم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.