بهداشت دهان و دندان

عادت مکیدن انگشت و پستانک و اثر آن بر دندانها

دندانپزشكي كودكان : يك تخصص دندانپزشكي است كه محدوده آن را سن فرد تعيين مي كند. پيشگيری و درمان بيماريهاي دهان و دندان از دوران نوزادي و كودكي تا بلوغ به عهده متخصص اين رشته است. كودكان نيازمند مراقبتهاي ويژه سلامتي نيز توسط متخصص اين رشته درمان می شوند.

عادت مكيدن انگشت و پستانک

  • سيلانت (مواد مسدودكننده شيارهاي دندان)
  • فضانگهدار
  • روكش دندان شيری (SSC)

چرا كودكان انگشت، پستانك و ساير اشياء را می مكند؟

يك نوع از مكيدن كاملاً در مورد نوزادان و كودكان طبيعي مي باشد و براي آنها ايجاد امنيت و اطمينان مي كند و راهي است براي ايجاد ارتباط كودك همراه با فراگيري با جهان پيرامون خود و در واقع نوزادان قبل از اينكه بدنيا بياينداين عمل را در كيسه جنيني تجربه مي كنند.

آيا همه اين عادات براي دندانها و فكين مضر مي باشند؟

بيشتر كودكان مكيدن انگشت و پستانك و ديگر اشياء را خود بخود در سنين 2تا 4 سالگي ترك مي كنند و همين باعث مي شود كه دندانها و فكين دچار آسيب نشوند ولي بعضي از آنها اين عادات را بمدت طولاني تكرار كرده كه ممكن است باعث بي نظمي در قوسهاي دنداني شده و ضمناً دندانهاي جلو بيرون زده شده و بهم نيايند.

روابط ناصحيح دندانها در اثر مكيدن انگشت

چه زماني بايد نگران عدم ترك عادات مكيدنی شد؟

درتمام اوقات اين عادات را مد نظر داشته باشيد. در مورد بيشتر كودكان مادامي كه تغييري از نظر بيرون زدگي دندانهاي قدامي بالا بوجود نيامده باشد، جاي نگراني ندارد. دندانپزشك كودك شما با دقت راهي را براي رويش صحيح دندانها و روند رشد و تكامل طبيعي فكين پيدا خواهد كرد.

چگونه مي توان اين عادات را متوقف كرد؟

برخي از كودكان خودبخود اين عادات را كنار مي نهند ولي برخي از آنان نياز به كمك والدين و يا دندانپزشك اطفال دارند. وقتي كودك شما از نظر سني، آماده فهم و درك اثرات ناشي از عادات مكيدن گرديد دندانپزشك اطفال با روشن كردن موضوع و بيان اينكه چه اتفاقي ممكن است براي دندانها بيفتد، فرزند شما را مي تواند ترغيب نمايد كه اين عادات را ترك كند. اين توصيه ها همراه با پشتيباني و تقويت و تشويق از سوي والدين بيشتر موثر بوده و اگر كارآيي داشت دندانپزشك كودكان از وسايلي استفاده مي كند كه مؤثر واقع شود.

Habit Breaker يا عادت شكن جهت جلوگيري از مكيدن انگشت

آيا عادت مكيدن پستانك گول زن بي خطرتر از مكيدن انگشت مي باشد؟
خير، مكيدن انگشت شست و پستانك داراي اثراتي مشابه برروي دندانها مي باشند.

سيلانت(مواد مسدود كننده شيارهاي دندان)

سيلانت چيست؟

سيلانت ها از مواد پلاستيكي بي رنگ و يا به رنگ سفيد ساخته شده اند و براي محافظت سطوح دندانهايي كه داراي شيارهاي عميق و منافذ مي باشند، بخصوص براي سطح جونده دندانهاي خلفي كه بيشترين پوسيدگيها در آنها يافت مي شوند، بكار مي روند. بعبارت ديگر سيلانت ها از پوسيدگي دندان جلوگيري مي كنند.

نحوه عمل كردن سيلانت چيست؟

فرزند شما، حتي اگر بسيار با دقت مسواك زده و به دندانها نخ بكشد مشكل بتواند عمق شيارها و منافذ دنداني را كاملاً تميز نمايد. در اين شيارها مانده هاي غذا تخمير شده و ميكروبها تكثير مي يابند و ايجاد پوسيدگي مي كنند. سيلانت ها شيارها و منافذ سطوح دندانها را مهر و موم نموده و ريسك و استعداد ايجاد پوسيدگي را كاهش مي دهند. اين عمل را مي توان به دوغاب نمودن موزائيك و كاشي ها توسط بناها بمنظور پر كردن فاصله بين آنها تشبيه نمود.

سيلانت ها چه مدتي در دهان دوام مي آورند؟

تحقيقات نشان داده كه سيلانتها مي توانند ساليان متمادي دوام بياورند، بنابراين كودك شما سالهاي زيادي از پوسيدگي دنداني محافظت مي گردد. اگر فرزند شما بهداشت دهان خوبي داشته باشد و از نظر جويدن نيز مشكل خاصي نداشته باشد، سيلانتها دوام زيادي خواهند داشت. دندانپزشك با معاينات منظم آنهايي را كه از بين رفته و يا به آنها آسيب وارد شده ، مجدداً ترميم مي نمايد.

نحوه درمان چگونه است؟

كاربرد عملي سيلانتها بسيار سريع و راحت بوده و در يك جلسه انجام مي شود. دندانپزشك در ابتدا دندانها را تميز، و با موادي آماده نموده و سپس خشك مي كند. و نهايتاً به آنها سيلانت زده و با نور سخت مي كند.

 به كدام دندانها بايد سيلانت زده شود؟

دندانهايي كه بيشترين ريسك پوسيدگي را دارند بايد سيلانت زده شود. بنابراين، دندانهاي آسياي بزرگ اول دائمي كه در سن 6 سالگي به دهان رويش مي يابند و دندانهاي آسياي بزرگ دوم كه در 12 سالگي در دهان ظاهر مي گردند بايد سيلانت زده شوند. علاوه بر اينها دندانهايي كه داراي شيارها و حفرات عميق و زياد بوده به سودشان مي باشد كه سيلانت زده شوند.

آيا كودكي كه سيلانت تراپي شده است، باز هم نياز به استفاده از مسواك و نخ دندان دارد؟
بله. سيلانتها جزئي از يك طرح و نقشه در جهت مبارزه با پوسيدگي دندان مي باشند. بنابراين، استفاده از نخ و مسواك و معاينات منظم دندانپزشكي هنوز براي داشتن لبخندي سالم، زيبا و پر نشاط يك اصل بشمار مي آيد.

فضا نگهدار

چگونه ممكن است كودكي دندانهاي شيري را زودتر از دست بدهد؟

يك دندان شيري معمولاً تا زماني در جاي خود مي‌ماند كه دندان دائمي جانشين آن شروع به رويش نموده و آن را به طرف خارج هل داده و جايش را بگيرد. متأسفانه برخي از كودكان به دلائلي چون ضربه، شكستگي و پوسيدگي دندانهايشان را زود از دست مي دهند. در اين مواقع كاربرد وسايلي بنام فضا نگهدار بجاي آن توصيه مي‌گردد تا از دست دادن فضا براي رويش دندانهاي دائمي واقع در زير آنها و نهايتاً مشكلات ارتودنسي در آينده جلوگيري شود. توصيه مي‌گردد دندانهاي شيري تا حدامكان ترميم و نگهداري شوند.

چرا؟ دندانهاي شيري كه نهايتاً خودشان مي‌افتند؟!
براي حفظ سلامتي كودكان در حال و آينده، وجود دندانهاي شيري بسياراهميت دارد. آنها در تكامل طبيعي فك و عضلات نقش دارند. علاوه بر جويدن و صحبت كردن، فضا را براي رويش دندانهاي زيرين حفظ نموده و آنها را به جايگاه اصلي شان هدايت مي‌كنند. از ياد نبريد برخي از دندانهاي شيري نبايد تا سن 13-11 سالگي بيفتند.

چگونه دندان شيري از دست رفته مي‌تواند موجب بروز مشكلات در دندانهاي دائمی شود؟
اگر يك يا چند دندان شيري زود از دست داده شوند دندانهاي كناري آنها ممكن است خم شده و يا به داخل فضاي حاصله حركت كنند. ضمناً دندانهاي موجود در فك مقابل هم ممكن است به سمت آن فضاي خالي حركت نمايند. وقتي كه دندانها فضاي حاصل از كشيده شدن دندان شيري را پر و اشغال نمودند، ديگر جايي براي رويش دندان دائمي جانشين آن كه قرار است چند سال بعد رويش نمايد باقي نمي‌ماند و ناچاراً يا نهفته باقي مانده و يا كج درآمده و رديف دندانها را بهم مي‌زند و نياز به درمان ارتودنسي پيش مي‌آيد.

فضا نگهدار چيست؟

فضا نگهدارنده‌ها اسباب‌هاي كوچكي هستند كه از فلز يا مواد پلاستيكي ساخته شده و بخوبي با دهان بيمار تطابق مي‌يابند. بيشتر كودكان ظرف چند روز اول با آن خود را وفق داده و به آن عادت مي‌كنند.

فضا نگهدار چگونه به اين كودكان كمك مي‌كند؟

فضا نگهدارنده‌ها باعث نگهداري و حفظ فضاي حاصل از كشيدن دندانهاي شيري، با ممانعت از حركت دندانهاي كناري به داخل آن مي‌شوند و نهايتاً دندان دائمي جانشين شونده در سن مناسب و در جاي خود رويش مي‌كند. استفاده از اين دستگاهها به منظور حفظ فضا، براي كودكان بسيار راحت‌تر و قابل قبول‌تر خواهد بود تا اينكه بعداً مجبور باشند با استفاده از دستگاههاي ارتودنسي دندانها بجاي خود هدايت شوند.

چه مراقبت‌هاي ويژه‌اي براي فضا نگهدارنده‌ها لازم است؟

دندانپزشكان اطفال چهار توصيه و قانون براي مراقبت از اين دستگاهها دارند:
1 – عدم استفاده از شيريني‌جات چسبنده و كشدار و جويدن آدامس
2 – فشار وارد نكردن و يا عدم تكان دادن آن با انگشت يا زبان
3 – تميز نگهداشتن آنها با مسواك
4 – معاينات منظم دندانپزشكي

(ssc)روكش دندان شيری

اين روكشهاي فولادي زنگ نزن به رنگ فلزي بوده و در موارد خاص با توجه به نظر دندانپزشك تجويز مي‌شوند:ترميم دندانهاي شيري يا دائمي جوان با ضايعات پوسيدگي وسيع، ترميم دندانهاي با ناهنجاري ارثي، ترميم پس از درمان ريشه دندان شيري يا دائمي كه خطر شكستگي ساختمان تاج باقيمانده زياد است، ترميم دندان شكسته و ترميم دندانها در افراد ناتوان يا كساني كه بهداشت دهاني فوق‌العاده ضعيفي دارند واحتمال دارد ساير مواد در دهان آنها با شكست روبرو شود. روكش با مواد سماني خاص به دندان چسبانده مي‌شود و وجود آن هيچ مشكلي در لق شدن دندان شيري و رويش جانشين دائمي آن ايجاد نمي‌كند. در صورتي كه روكش لق شده بود، بلافاصله به دندانپزشك مراجعه نمائيد تا مجدداً آن را با دندان تطابق داده و سمان كند. لازم به ذكر است كه بلع احتمالي روكش بسيار نادر بوده و در صورت وقوع معمولاً بدون هيچ مشكلي در عرض 10-7 روز دفع مي‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *