تعرفه تبلیغات در سایت میناتیس به مدت یک ماه به شرح ذیل می باشد:

 

* جهت هماهنگی برای قراردادن تبلیغ خود با شماره 32235457-026 یا واتساپ 09023467448 تماس بگیرید.تصاویر خودرا به آدرس info@minateeth.ir ارسال نمایید.