بیماری های زبان

بیماری زبان شیاردار

زبان شیاردار

اختلال تکاملی شایعی است که سطح زبان دارای شیار ها و شکاف های متعدد است.جهت شیار ها بیشتر درجهت طولی قرار دارند ولی

در جهت عرضی هم ممکن است وجود داشته باشند.وقتی عمق شیار ها زیاد باشدمی تواند باعث گیرغذایی شده و منجر به بوی بد دهان شود.شکل این شیارها در افراد مختلف متفاوت است.

دربعضی کم عمق هستند و در بعضی آن قدر زیادند که گویی زبان به جزایر کوچکی تقسیم شده است.

علت این اختلال ناشناخته است ولی ژنتیک، افزایش سن و عوامل محیطی در بروز آن نقش دارند.

این اختلال در سندرم داون و ملکرسون رزنتال دیده میشود،همچنین همراهی این اختلال با زبان جغرافیایی عنوان می شود. تعدادکمی ازاین افرادنیزدرشیارهای زبان خوداحساس سوزش میکنند. زبان شیارداردرمان خاصی نداردوممکن است باگذشت زمان بهبودیابد.

برای بهداشت زبانهایی که دچار این بیماری هستند از دهانشویه Halita vi-one و مسواک های زبان شوی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.